Maklumat Pelayanan & Motto RSUD Provinsi NTB

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Motto

Melayani dengan tulus dan santun

Makna dari Motto tersebut adalah :

  1. Tulus artinya benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, bersih hati.
  2. Santun  artinya sabar, tenang sopan, halus, baik budi bahasa dan tingkah lakunya, penuh rasa belas kasihan, suka menolong.