#TES


No Bangsal Kamar Kelas Tersedia
1 Gili Gede ISOLASI II 1 Bed
2 Gili Moyo 201 BURN UNIT III 8 Bed
3 Gili Moyo ISOLASI (BURN UNIT) I 2 Bed
4 Gili Nangu 110 (ANAK) II 2 Bed
5 Gili Nangu 112 (ANAK) III 2 Bed
6 Gili Nangu 109 (ANAK) III 1 Bed
7 Gili Nangu 106 (ANAK) I 1 Bed
8 Gili Nangu 107 (ANAK) III 1 Bed
9 Gili Nangu 102 (ANAK) II 2 Bed
10 Gili Nangu 103 (ANAK) III 1 Bed
11 Gili Nangu 108 (ANAK) II 1 Bed
12 Gili Nangu 111 (ANAK) III 3 Bed
13 Gili Trawangan HCU I 2 Bed
14 Gili Trawangan ISOLASI (TETANUS) I 1 Bed
15 ICU / ICCU ICU / ICCU I 5 Bed
16 Intermediate Room 2 Intermediate 2 Bed
17 Otak Kokok 212 (MDR) I 2 Bed
18 Otak Kokok 203 II 1 Bed
19 Otak Kokok 211 (MARS-Cov) I 1 Bed
20 Otak Kokok 202 II 1 Bed
21 Otak Kokok 218 (TB) I 1 Bed
22 PERINATOLOGI SCN II II 6 Bed
23 PERINATOLOGI SCN I II 1 Bed
24 Segara Anak 305 II 2 Bed
25 Segara Anak 303 II 2 Bed
26 Segara Anak 304 III 4 Bed
27 Segara Anak 301 I 2 Bed
28 Segara Anak 302 III 5 Bed
29 Sendang Gile 308 (Stroke, Trauma Kapitis) II 4 Bed
30 Sendang Gile 309 (Stroke, Trauma Kapitis) I 3 Bed
31 Sendang Gile 310 (Stroke) I 1 Bed
32 Tanjung An 3021 I 1 Bed
33 Tanjung An 3028 I 1 Bed
34 Tanjung An 3017 I 1 Bed
35 Tanjung An 3024 I 1 Bed
36 Tanjung An 3029 I 2 Bed